• Header Uvod 10
 • Header Uvod 01
 • Header Uvod 02
 • Header Uvod 05
 • Header Uvod 03
 • Header Uvod 04
 • Header Uvod 09
 • Header Uvod 07
 • Header Uvod 06
 • Header Uvod 08

Podmínky zpracování osobních údajů

(„podmínky“)

Použité pojmy:

 • Správce dat: Horská bouda Dvoračky a horský hotel Štumpovka, Rokytno 2, 512 45 Rokytnice nad Jizerou (dále „Hotel“)
 • Zákazník: Fyzická nebo právnická osoba využívající služby provozovatele
 • Nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Obecná ustanovení

 1. Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů zákazníků získaných v rámci obchodní činnosti Hotelu a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami.
 2. Hotel se v souladu s těmito podmínkami zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků. Tyto podmínky jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”).

Práva, povinnosti a mlčenlivost

 1. Hotel se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
 2. V souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb je Hotel povinen zpracovávat osobní údaje hostů. S těmito údaji pracují zejména:
          a. Recepční hotelu
          b. Manažer hotelu
          c. Účetní
          d. Obsluha restaurace
 3. Výše uvedení uživatelé byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji hostů nakládají výhradně v rámci služeb poskytovaným Hotelem. Hotel ani zaměstnanci nepředávají osobní údaje hostů dalším subjektům. Dalšími zpracovateli osobních údajů hostů jsou:
          a. Hotelový systém Previo
          b. Restaurační systém Septim
 4. Podmínky zpracování a nakládání s osobními údaji hostů jsou upraveny ve zpracovatelské smlouvě mezi hotelem a daným zpracovatelem.

DPO, Pověřenec

 1. Pověřencem Hotelu je Lucie Hrušková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. zajistil pověřenci školení potřebné s vykonáváním funkce pověřence v souladu s Nařízením.

Informace o zákaznících

 1. Hotel má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a doba ubytování, číslo a typ dokladu, případné vízum, účel pobytu. Tato povinnost se řídí Zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999) a Zákonem o místních poplatcích (565/1990). Dle těchto právních předpisů je hotel povinen uchovávat osobní údaje o zákaznících po dobu 6 let.
 2. Zákazník má kdykoli právo požádat hotel o přehled svých osobních údajů. Tyto informace jsou uchovávány v (i) kartě hosta v hotelovém systému, (ii) v domovní knize a (iii) evidenční knize, které jsou v tištěné podobě uschovány v uzamčené místnosti. V případě žádosti o výmaz osobních údajů Hotel smaže kartu hosta a skartuje domovní a evidenční knihu. Výše uvedeným zákonům však Hotel musí dostát. Vyjmenované osobní údaje mohou být smazány až po uplynutí zákonné lhůty.

Technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů

 1. Hotel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení.
 2. Hotel se zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:
  a) k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Hotelu, které budou mít Hotelem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem;
  b) osobní údaje budou zpracovávány v prostorách Hotelu, do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby nebo jeho dodavatelé (subdodavatelé), vázaní stejnými povinnostmi;
  c) Hotel zabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje;
  d) učiní opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány.
 3. Hotel se zavazuje prostřednictvím vlastních vnitřních předpisů případně zvláštních smluvních ujednání zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje, tak budou činit pouze za podmínek a v rozsahu Hotelem stanoveném a odpovídajícím pokynům Hotelu. Zejména bude sám (a závazně uloží i těmto uvedeným osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u Hotelu.

Kamerový systém

 1. Hotel využívá k prevenci ochrany svých zákazníků, svého a jejich majetku kamerový systém. Hotel prohlašuje, že se záznamy žádným způsobem nepracuje, neposkytuje je třetím osobám, či subjektům.

Dne 25.5.2018 na Dvoračkách v Rokytnici nad Jizerou

Kontaktujte nás

 • Horská bouda DVORAČKY & Horský hotel ŠTUMPOVKA
 • Rokytno 2, 512 45 Rokytnice nad Jizerou, Krkonoše
 •  +420 720 983 033
 •  +420 720 983 034
 •  www.dvoracky.cz   |    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Provozovatel: Štumpovka a Dvoračky, Bečváry 26, 281 43 Bečváry, IČ: 24745481, DIČ: CZ24745481

Příjezd z Rokytnice nad Jizerou

Projet Dolním náměstím s radnicí po pravé straně a hotelem Krakonoš po lévé straně → po cca 1 km na křižovatce pokračujte po hlavní silnici, neodbočovat doleva → projet Horním náměstím s poštou po levé straně a obchodem s potravinami po pravé straně → dále po pravé straně ČSAD a hotel Modrá Hvězda → hned na levé straně fotbalové hriště, za hřištěm odbočíme doleva z hlavní silnice → přijedete na parkoviště k hotelu Starý Mlýn, kde nakonci máme vlastní parkoviště, které se využíva hlavně v zimních měsících, v létě možno vyjet k nám nahoru – je to jediná asfaltová cesta z parkoviště nahoru a na konci jsou Dvoračky (z parkoviště cca 4,5 km).

Restaurace na Horském hotelu Štumpovka nabízí výbornou domácí kuchyni s vlastní pekárnou, horské speciality a přijatelné ceny. Otevřeno je 365 dní v roce!

 •  otevřeno je 365 dní v roce od 9:00 do 24:00 hod.
 •  200 míst k sezení
 •  velká venkovní terasa
 •  bezplatné WIFI

Jídelní lístek

  Jídelní lístek ke stažení

Stravování pro ubytované hosty

Pro ubytované hosty je stravování formou se snídaní, polopenzí i plnou penzí.

 • snídaně formou bohatého bufetu
 • večeře formou servírovaného menu o 4 chodech/ předkrm, polévka, hlavní jídlo, dezert/ a v zimním období výběr ze 3 jídel
 • možnost vegetariánské stravy a bezlepkové diety

Štumpovka byla původně založena jako hospodářské stavení, které v roce 1930 odkoupil pan Štumpe. V roce 1933 se mu narodila dcera Kristýna a v roce 1938 dcera Jana, které zde žily do roku 1956. Jejich otec zde po znárodnění pracoval jako kočí a zajišťoval zásobování koňmi. V totalitním težimu byla usedlost provozována jako turistická ubytovna s cca 50 lůžky v 6 pokojích. V červnu roku 1990 z neznámých důvodů vyhořela a Správa KRNAP spáleniště nechala srovnat se zemí. Po usedlosti zůstala pouze zděná trafostanice.

V roce 1991 náš strýc, Ing. Jiří Justicz, odkoupil sousední Dvoračky od pana Jindříška a Truhláře, kteří nemovitost ­získali od Krkonošských interhotelů. V roce 1992 pan Justicz odkoupil od dcer pana Štumpeho pozemky se spáleništěm po ­bývalém objektu.

Dvoračky je velmi stará bouda, založená roku 1707 rodinou Schierovou jako horská zemědělská usedlost pro chov dobytka na okolních rozlehlých lučinách. Původní název byl Rokytenské dvorské boudy. V březnu 1893 původní bouda vyhořela a spáleniště koupil hrabě Harrach a přestavěl ji na hojně navštěvovaný hostinec. V únoru 1902 se zde konalo sedmé mistrovství Čech v lyžování. V roce 1921 přešla při pozemkové reformě do rukou státu a byla pronajata české rodině Puhonných, která ji později koupila. Od roku 1923 se v Krkonoších začaly používat tzv. němé značky, mezi kterými nechyběla značka pro Dvoračky. Pamětní kniha dokládá vzácné hosty, například prezidenta dr. Edvarda Beneše s chotí Hanou, kteří Krkonoše milovali a na Dvoračkách trávili dovolenou před válkou i v roce 1945.

rodinna 2014

Naše rodina na Dvoračkách podniká od 24.4.1993.

Nejdříve jsme celkovými opravami zachraňovali zcela zdevastovanou boudu Dvoračky po totalitním režimu, aby alespoň zčásti splňovala hygienické předpisy a normy. V roce 2000 jsme boudu Dvoračky včetně pozemku po vyhořelé usedlosti od našeho strýce odkoupili.

Po stále narůstajícím tlaku nových hygie­nických předpisů a norem nešlo Dvoračky držet v provozu 365 dní v roce, a tak jsme se rozhodli obnovit bývalou usedlost na pozemku spáleniště. V květnu 2002 jsme zahájili stavbu nového objektu, který byl dán do předběžného užívání dne 18. 12. 2008 a dne 26. 12. 2008 byl otevřen pro veřejnost. Celý objekt jsme stavěli svépomocí, dle finan. prostředků 7 let do dnešní podoby.

Dřevo jsme vytěžili a nařezali na vlastním katru, materiál vozili vlastní, dnes již historickou dopravou, stoly, židle, lustry a ostatní dřevěný nábytek byl zhotoven zde v domácí truhlárně. Celou stavbu projektoval a stavebně dozoroval pan Ing. Jiří Dobeš z Jilemnice, který návrh vyprojektoval podle bývalé Labské boudy z pohledu od Labského dolu, která vyhořela 6. 11. 1965 vinou neopatrných řemeslníků.

Uctíváme a vážíme si těžké a náročné práce našich předchůdců (mimo totalitní režim) v tomto horském prostředí, kteří zde pracovali v náročných podmínkách a byli odkázání pouze na své nejbližší, svou pracovitost, dovednost, vytrvalost a důvtip.

Nový objekt – hotel jsme pojmenovali po bývalém majiteli panu Štumpe – Horský hotel Štumpovka.

Doufáme, že naše vnoučata, zatím Tonička, Bertík a Olívie budou našimi dobrými nástupci.

S horským pozdravem Skol rodina Starých

Historie 010
Historie 020
Historie 030
Historie 040
Historie 050
Historie 060
Historie 070
Historie 080
Historie 090
Historie 100

Vítejte na hřebenech Krkonoš

Horský hotel Štumpovka a Horská bouda Dvoračky leží v nadmořské výšce 1140m n. m. v českých nejvyšších horách zvané Krkonoše na křižovatce turistických cest Dvoračky – Rokytnice nad Jizerou, Harrachov, Mísečky, Špindlerův Mlýn, Rezek.

Online kamera

Proč k nám

 •   Ski areál Horní Domky v bezprostřední blízkosti (nejbližší sjezdovka 500m)
 •   Upravené bežecké stopy u hotelu
 •   15 až 30% sleva na skipas pro školní kurzy
 •   10% sleva na skipas (vícedenní a bodové jízdné ve Skiareálu Horní Domky)
 •   Ideální místo pro letní i zimní dovolenou na hřebenech Krkonoš
 •   Jedno z nejnavštěvo­vanějších míst v Krkonoších
 •   Senioři sleva 20% (pouze v letním období při pobytu 4 noci a více)
 •   Akce 7=6 pouze v letním období
 •   Ubytování dětí do 3,9 let zdarma

Příjezd a parkování

 • V letním období možnost individuálních příjezdů a parkování u objektu (POUZE PRO UBYTOVANÉ HOSTY). Jelikož se nacházíme ve 3. zóně KRNAP, každé auto, které tady parkuje, musí mít povolení, které dostanete při příjezdu na místě (cena je 50,–Kč auto/1–3dny). Žádáme o respektování nařízení pracovníků správy KRNAP.
 • Z důvodu omezených parkovacích míst není možné u objektu parkovat v případě příjezdu na oběd či horskou túru. Ideální je výjezd lanovou dráhou či využít taxi (tel.: +420 481 522 522).

Přímo v srdci Krkonošského národního parku

Poloha