header onas

Rodinný horský hotel Štumpovka a horská bouda Dvoračky

Štumpovka byla původně založena jako hospodářské stavení, které v roce 1930 odkoupil pan Štumpe. V roce 1933 se mu narodila dcera Kristýna a v roce 1938 dcera Jana, které zde žily do roku 1956. Jejich otec zde po znárodnění pracoval jako kočí a zajišťoval zásobování koňmi. V totalitním težimu byla usedlost provozována jako turistická ubytovna s cca 50 lůžky v 6 pokojích. V červnu roku 1990 z neznámých důvodů vyhořela a Správa KRNAP spáleniště nechala srovnat se zemí. Po usedlosti zůstala pouze zděná trafostanice.

V roce 1991 náš strýc, Ing. Jiří Justicz, odkoupil sousední Dvoračky od pana Jindříška a Truhláře, kteří nemovitost ­získali od Krkonošských interhotelů. V roce 1992 pan Justicz odkoupil od dcer pana Štumpeho pozemky se spáleništěm po ­bývalém objektu.

Dvoračky je velmi stará bouda, založená roku 1707 rodinou Schierovou jako horská zemědělská usedlost pro chov dobytka na okolních rozlehlých lučinách. Původní název byl Rokytenské dvorské boudy. V březnu 1893 původní bouda vyhořela a spáleniště koupil hrabě Harrach a přestavěl ji na hojně navštěvovaný hostinec. V únoru 1902 se zde konalo sedmé mistrovství Čech v lyžování. V roce 1921 přešla při pozemkové reformě do rukou státu a byla pronajata české rodině Puhonných, která ji později koupila. Od roku 1923 se v Krkonoších začaly používat tzv. němé značky, mezi kterými nechyběla značka pro Dvoračky. Pamětní kniha dokládá vzácné hosty, například prezidenta dr. Edvarda Beneše s chotí Hanou, kteří Krkonoše milovali a na Dvoračkách trávili dovolenou před válkou i v roce 1945.

rodinna 2014

Naše rodina na Dvoračkách podniká od 24.4.1993.

Nejdříve jsme celkovými opravami zachraňovali zcela zdevastovanou boudu Dvoračky po totalitním režimu, aby alespoň zčásti splňovala hygienické předpisy a normy. V roce 2000 jsme boudu Dvoračky včetně pozemku po vyhořelé usedlosti od našeho strýce odkoupili.

Po stále narůstajícím tlaku nových hygie­nických předpisů a norem nešlo Dvoračky držet v provozu 365 dní v roce, a tak jsme se rozhodli obnovit bývalou usedlost na pozemku spáleniště. V květnu 2002 jsme zahájili stavbu nového objektu, který byl dán do předběžného užívání dne 18. 12. 2008 a dne 26. 12. 2008 byl otevřen pro veřejnost. Celý objekt jsme stavěli svépomocí, dle finan. prostředků 7 let do dnešní podoby.

Dřevo jsme vytěžili a nařezali na vlastním katru, materiál vozili vlastní, dnes již historickou dopravou, stoly, židle, lustry a ostatní dřevěný nábytek byl zhotoven zde v domácí truhlárně. Celou stavbu projektoval a stavebně dozoroval pan Ing. Jiří Dobeš z Jilemnice, který návrh vyprojektoval podle bývalé Labské boudy z pohledu od Labského dolu, která vyhořela 6. 11. 1965 vinou neopatrných řemeslníků.

Uctíváme a vážíme si těžké a náročné práce našich předchůdců (mimo totalitní režim) v tomto horském prostředí, kteří zde pracovali v náročných podmínkách a byli odkázání pouze na své nejbližší, svou pracovitost, dovednost, vytrvalost a důvtip.

Nový objekt – hotel jsme pojmenovali po bývalém majiteli panu Štumpe – Horský hotel Štumpovka.

Doufáme, že naše vnoučata, zatím Tonička, Bertík a Olívie budou našimi dobrými nástupci.

S horským pozdravem Skol rodina Starých

Historie 010
Historie 020
Historie 030
Historie 040
Historie 050
Historie 060
Historie 070
Historie 080
Historie 090
Historie 100